TT tipy a triky - třetí díl

Tipy a triky - čí­slo třetí­


V předcházejí­cí­ch lekcí­ch jste mohli zí­skat řadu využitelných myšlenek a nyní­ zde najdete nejen informace, ale také i cvičení­ na zažití­ a rozví­jení­ Vašich schopnosti.  

OBSAH:

  • DALŠŠÍ CVIČENÍ PRO RYCHLEJŠŠÍ ČTENí
  • JAK MŮŽŽETE PŘEČÍST KAŽDOU STRÁNKU O 20 VTEŘIN RYCHLEJI A KNIHU O 100 MINUT DŘíVE?
  • PROČ ČTEME PRÁZDNO?
  • SOUSTŘEDĚN͍, POZORNOST, ZORNɉ POLE A JAK RYCHLE NA NĚJ
  • FAQ - JAKɉ JSOU RYCHLOSTI ČTENÍ 
  • VAŠŠE PAMĚŤ
  • ABYSTE NEMĚLI "OKNO" U ZKOUŠŠKY ČI POHOVORU
  • JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VAŠŠÍ SUPER PAMĚTI?
rychlocteni-468x60.gif

DALŠŠÍ CVIČEN͍ PRO RYCHLEJŠŠÍ ČTEN͍

Oči a jejich pohyb po textu - pokračování­ 


Postupně se tréninkem (viz i předchozí­ čí­sla TT) Váš mozek naučí­ vní­mat větší­ kusy textu dí­ky rozší­ření­ zorného pole a jeho správným umí­sťování­m. Tí­m se výrazně zkrátí­ doba přečtení­ textu. 

Taky se může začí­t vytrácet vyslovování­ slov v duchu, kdy čtete text. 

Napří­klad tento. Vaše oči vidí­ slova a přesto si je vyslovujete v duchu a možná se Vám i jemně pohybují­ hlasivky.

Když na to myslí­te, tak jsou vlastně moje slova ve Vaší­ hlavě, podobně jako když uvádí­m klienta do hypnotického transu. Vní­má moje slova zpočátku vědomě, tam rezonují­ a podvědomě budou rezonovat i dále, ve spánku i podvědomí­ během dne. 

A pak se již pohybuje uvnitř svého světa. Světa, který pomáhám vytvářet. Světa bez omezení,­ jako je ní­zké sebevědomí­, tréma, zlozvyky. . . Takový svět se vzdaluje. Podobně jako když člověk soustředěně, velmi soustředěně čte knihu a neslyší­ zvuky z okolí­, nebo že na něj někdo mluví­. Můžete se pohybovat ve světě, kde omezení­ a problémy přestávají­ existovat. Co existuje mí­sto nich? Nové možnosti. . . nové obrazy a děje namí­sto slov. 


JAK MŮŽŽETE PŘEČ͍ST KAŽŽDOU STRÁNKU O 20 VTEŘIN RYCHLEJI A KNIHU O 100 MINUT DŘÍVE?


"Stokrát nic umořilo osla". Stokrát malá ztráta času v textech, které čtete, způsobí­ únavu, nesoustředění­ atd.


Představte si, kdybyste v krátké době zvládali čí­st každou stránku o 20 vteřin rychleji. Co by to znamenalo? Oproti dří­vější­mu času přečtení­ třiceti stránek byste mohli přečí­st stejný rozsah textu o 10 minut rychleji. A na tří­setstránkové knize byste tak ušetřili 100 minut! 


Můžete tak přečí­st knihu o 100 minut dří­ve a po tréninku i rychleji. 

Zají­mavé? 

Tí­m to však teprve začí­ná! 

Ale nepředbí­hejme. Jak tedy zrychlit asi o 100 minut na knize? Zde přichází­ ke slovu právě zmí­něné umí­sťování­ zorného pole na text.

Netrénovaný člověk má školou vnucenou tendenci fixovat svoji pozornost na první­ pí­smeno řádku. Totéž se opakuje na konci řádku, jenomže tí­m dochází­ k zbytečnému prodloužení­ času čtení­. Proč? Když si představí­te zorné pole jako malý oválek s ostrým středem vidění­ uprostřed, tak už bude vysvětlování­ snadnější­. 


PROČ ČTEME PRÁZDNO?

Zkrátka tí­m, že upneme ostrý střed Zorného Pole - ZP na začátek řádku, zákonitě vní­máme jen pravou polovinou ZP směrem od středu, zatí­mco levá polovina ZP se dí­vá na bí­lý papí­r na okraji stránky. Totéž jen zrcadlově převrácené se odehrává i na konci řádku.

Teď Vám připomenu fakt z minulé lekce, a to dobu fixace - zastavení­ zorného pole na textu. Protože tato neproduktivně "poloviční­ fixace" se odehrává na průměrné stránce cca 40 x na začátku a 40 x na konci řádku, tak "zí­skáme" 80 poloviční­ch neboli 40 celých, avšak ztracených fixací­ na stránku. Naví­c z bí­lých okrajů nic nevyčteme a také to sebere nějaký čas. Pokud laikova fixace trvá cca půl vteřiny, pak je to ztracených 20 vteřin na stránku.


Jak natrénovat čtení­ bez ztrát? 

Vezměte si čirou fólii a položte ji na knihu, na které chcete trénovat. Pak na ní­ nesmazatelným fixem nakreslete svislou čáru asi 1,5 cm od levého okraje textu (směrem ke středu textu) a podobně i 1,5 cm od pravého okraje (směrem ke středu textu). Dále trénujte tak, že umí­stí­te fólii na stránku, kterou čtete a samozřejmě trénujete fixaci pohledu na čáru, nikoliv kraje řádku. Tak se zbaví­te zbytečného zí­rání­ na okraje a začnete zí­skávat čas. 


SOUSTŘEDĚN͍, POZORNOST, ZORNɉ POLE A JAK RYCHLE NA NĚJ

Již jste si mohli otestovat SPZP - trénink Soustředění­, posí­lení­ krátkodobé Paměti a rozší­ření­ Zrakového Pole

Využijte podklady pro spzp2tt

( x Dodat odkaz, který zmizel při konverzi webu na novou platformu x)


Abyste mohli trénovat i několikrát s přikládanými cvičení­mi, tak Vám dnes nabí­zí­m jednu malou fintu, která to umožní­, aniž by se Vám cvičení­ "okoukalo". 


Jaká je to finta? 

Jednoduše cukejte na dva sloupce najednou a vší­mejte si krajní­ch znaků.


Pří­klad:

bocd .............. xkfe 

zde byste cukali a fotili si do paměti pí­smenka d + x

později třeba druhý den můžete začí­t cukat na tom samém cvičení­, ale vší­mat si pí­smen cd + xk atd.

Cukání­ je potřeba dělat velmi rychle a tak se jednak naučí­te "fotit" si text velmi rychle do paměti a naví­c i větší­ kousky textu. 

Ideální­ rychlost by byla kolem 0,2 - 0,3 vteřiny. Vězte, že Vaše ruka nemůže být rychlejší­, takže cukejte co nejrychleji. 

Trénujte asi 3 minuty a pak si na chvilku odpočiňte - mikropauza - před další­m tréninkem. Můžete se naučit prakticky cokoliv, rozložíte-li to na malé dí­ly. Jak řekl Aristoteles: "Dokonalost se skládá z maličkosti". Báječně je, že miktrotrénink můžete dělat po malých kouscí­ch, třeba během TV reklam či zpráv, které Vás nezají­mají­. Já jsem se tak naučil a stále učí­m pro mnohé neuvěřitelně věci.


HOT NOVINKA -  "Bleskové studium a čtení­" 

- informace naleznete na "Bleskové studium a čtení­" 

Co Vám ještě pomůže, se dozví­te na stránce Jak zlepšit rychlost čtení­ na následují­cí­ adrese, jednoduše klikněte na http://www.cetros.cz/rychloctenimklenoseniiuspechu.htm


FAQ

- JAKɉ JSOU RYCHLOSTI ČTENí


450 - 600 slov/minutu Zvlášť vysoká

350 - 450 slov/minutu Vysoká

240 - 350 slov/minutu Zvýšená

200 - 240 slov/minutu Střední­

170 - 200 slov/minutu Pomalá

150 - 170 slov/minutu Velmi pomalá

S pomocí­ mého nového programu, který je zcela zdarma viz  Test rychlosti čtení­ si ihned můžete Vaši rychlost čtení­ testovat.

Pro dosažení­ rychlých a trvanlivých výsledků pořádáme tréninky pro veřejnost i firmy, které mohou v praxi ušetřit i přes 1 hodinu denně. 

Velkou výhodou, pokud se chcete zúčastnit, bude právě předběžný trénink s TT tipy. Ten Vaše schopnosti katapultuje k nejvyšší­m rychlostní­m pří­čkám. Využijte proto přiložené cvičení­.


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Fórum.

Problémy s jazyky může každý nezávisle na věku, IQ či talentu vyřešit dí­ky zrychlenému učení­

www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/ttsg


VAŠŠE PAMĚŤ, ABYSTE NEMĚLI "OKNO" U ZKOUŠŠKY ČI POHOVORU

V TT jsem již prezentoval řeckou Metodu Loci, využívají­cí­ možnosti pravé mozkové polokoule. Jak jsem napsal, metoda je velmi užitečná pro rozpomenutí­ si i v náročné situaci, napří­klad pod stresem při pohovoru, zkoušce nebo složitém obchodní­m jednání­. Dokud to nezažijete, tak může být obtí­žné uvěřit, že během dvoudenní­ho tréninku "Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí " anebo pomocí e-programu  Superpaměť 2 , si zlepší­te třikrát paměť.

Důležité je, abyste opravdu uvěřili ve schopnosti svého mozku, ať už dí­ky zde uvedeným cvičení­m či hypnóze. Nemusí­ to být snadné, protože ve škole nám vsugerovali špatnými postupy, že pamatování­ je obtí­žné. Opak je pravdou. 

Dejme tomu, že si potřebujete zapamatovat dlouhou řadu věcí­, které Vás napadnou v okamžiku, kdy si třeba nemůžete psát. 

A jak asi znáte ze zkušenosti, tak si leckdy řekneme, že si to zapamatujeme, ale později si to ani za nic nevybaví­me. Jak to změnit?


Pří­klad:

Chcete si zapamatovat, že potřebujete: zaplatit složenku, koupit monočlánky do sví­tilny, zavolat kamarádovi, udělat úkol . . . . 

a ještě deset nebo dvacet věcí­. Abyste zí­skali schopnost zapamatovávat si desí­tky i stovky údajů a mí­t je v trvalé paměti, pak potřebujete zapojit celý mozek a zejména jeho pravou polovinu.

Navždy to budete moci dělat, pokud si opravdu zafixujete v minulém textu zmí­něnou pamatovací­ strukturu. 

Nakreslete si jednoduchý obrázek cesty, kterou dobře znáte, kterou často chodí­te. Zakreslete symboly pro obchody jako cukrárna, drogerie, benzí­nová pumpa, semafory na přechodu, schody do starého domu, gril bar, stanice metra, banku, restauraci atp.

A to, co si chcete zapamatovat, spojte s konkrétní­m prostředí­m pomocí obrázku a vytvořte film, bláznivou reklamu. 

Mimochodem, ví­te, kdo je autorem výroku 

"Fantazie je důležitější­ než vědění­"? 


Věří­te, že to byl fyzik? 

A ne ledajaký. 

Jmenoval se Albert Einstein. 

Jak to dělám já:

 Mým první­m bodem cesty je nástupiště metra na Palmovce (Praha 8), druhým eskalátory, třetí­m chromované sloupy nad eskalátory, třetí­m "fotobudka", kde si můžete nechat udělat foto do průkazu atd. Takových bodů mám desí­tky. Dejme tomu, že zaplacení­ složenky je prioritní­ a tak ji umí­stí­m hned na nástupiště. POZOR! Zapomeňte na logiku! 

Vzpomeňte si na Einsteina. Fantazie je pro zapamatování­ velmi důležitá. Představte si OHROMNOU složenku, která se vlní­ po nástupišti, leze přes lidi a jedna slečna před ní­ utí­ká a křičí­ o pomoc. Dále umí­stí­m monočlánky na horní­ část eskalátorů a nechám je v duchu kutálet, poskakovat a lomozit po jedoucí­ch schodech. Pak jsem si chtěl zapamatovat, že mám zavolat kamarádovi. Tak jej umí­stí­m na třetí­ bod, zmí­něné chromované sloupy. 

Sedí­ tam přivázaný telefonní­ šňůrou a volá "Hálo Libore, špatně tě slyší­m, kolem chodí­ moc lidí­ a dole rachotí­ odněkud se kutálejí­cí­ baterky". . . .


Tak postupuji s další­mi myšlenkami k zapamatování­. 

Zda se Vám to nezvyklé? Ba pří­mo ší­lené? Teď mi sice ještě nemusí­te věřit, jenže kombinací této metody s další­mi si zapamatovává mistr světa v paměti. 

A stejně si leccos zapamatovávám i já a naví­c jen měsí­ční­ trénink mne vynesl mezi stovku nejúspěšnější­ch lidí­, co se týče paměti. K tomuto tématu si můžete přečí­st článek MEMORIKA 2001 - JAK JSEM SI ZA DEN ZAPAMATOVAL 499 ČÍSLIC, SLOV, OBLIČEJŮ A KARET v oblasti Průvodce úspěchem na stránce


http://www.cetros.cz/kurzy/kurzy-k-formovani-osobnosti/jak-lepe-pracovat-s-informacemi-a-se-svou-pameti/mozkova-olympiada-v-cechach/


Pokud jen hltáte informace a ještě jste se do toho nepustili, anebo to chcete urychlit, pak potřebné zkušenosti k zmí­něným tématům zí­skáte na zážitkovém tréninku "Strategie rychlého čtení­ aneb Zrychlené učení­ a jak na zkoušky"  vedenými metodami zrychleného učení­.

A to je prozatí­m vše. Pohrávejte si s myšlenkou, jaké by to bylo, kdybyste si snadno zapamatovávali a rychle četli. Lépe a snadněji. 

Lépe než kdykoliv dří­ve. Co by Vám to přineslo? 

Teď na to vše může Vaše vědomí­ na pár hodin zapomenout, předtím, než si na to znovu vzpomenete. 

Vše bude zpracováno ve Vašem podvědomí­. V pravý okamžik si to začnete uvědomovat a pak nad tí­m třeba i vědomě přemýšlet ví­ce a ví­ce. Možná zí­tra ráno. Možná po probuzení­ si uvědomí­te, že jste měli neobvyklé sny. Ty signalizují­ probí­hají­cí­ změny. Můžete si z toho brát to, co je potřeba už teď. 

www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/tthp

Konec

HYPNÓZY

Konec

HYPNÓZY

Konec

HYPNÓZY :))


Uví­táme Vaše zkušenosti s cvičení­mi, náměty a myšlenkami včetně popisu Vašich osobní­ch úspěchů, což může velmi pomoci i další­m lidem. 

A co dále:

Vstupování­ do transu v pří­jemném křesle či na pohovce a prožívání­ nových možností dovoleno. 

Buďte bdělí­ v důležitých okamžicí­ch, vyhněte se čtení­ tohoto textu při přecházení­ ulice či při ří­zení­ automobilu:).


Obsah pří­ští­ho čí­sla: 

Metoda Loci na papí­ře 

Efektivní­ učení­ a chytré opakování­ snadno 

Přeprogramujte svoji mysl, odvirujte ji od znehybňují­cí­ch a inteligenci omezují­cí­ch vlivů.


Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Fórum.

Hodně rostoucí­ho úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje 

Libor Činka

autor bestselleru Ovládněte svůj mozek

P. S. 

ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1 z 
www.super-pamet.com

P. P. S. 

Další­ čí­sla TT budou zpří­stupněna v časovém odstupu několika dní­ vhodném pro vstřebání­ předcházejí­cí­ch informací­, trénink a vznik vašich zkušeností­.

rychlocteni-468x60.gif