Tipy a triky - 4. číslo

TT 04 - tipy a triky pro zrychlené učení­ a osobní­ rozvoj.

Dnes jsou stručnější­, avšak o to podstatnější­ s následují­cí­mi tipy opakovaně zacházet.

OBSAH:

 • Metoda Loci na papí­ře
 • Efektivní­ učení­ a chytré opakování­ snadno
 • Přeprogramujte svoji mysl, odvirujte ji od znehybňují­cí­ch a inteligenci omezují­cí­ch vlivů
rychlocteni-468x60.gif

Metoda Loci na papí­ře

Jak už máte povědomí­ a třeba i nějaké zkušenosti s ukládání­m informací do "prostoru", tak můžete využít následují­cí­ tip. Jednoduše malujte na papí­r a pište klí­čová slova tak, aby vytvářela nějakou dobře rozvrženou strukturu. Pozor, nepište věty, ale snažte se vystihnout správná slova. Podobně jako správný nadpis, mohou vyjádřit mnoho informací. Nepřepisujte nadpisy, pokud už existují­ třeba v knize, z které se učí­te. Raději promyslete vlastní­ nadpis. Když bude výstižnější­ a naví­c bude Váš, tak si to vše lépe zapamatujete. Vlastně to naformátujete pro svůj mozek. Taky co nejví­c malujte jednoduché symboly a obrázky a propojujte je různě tvarovanými a různě silnými čarami vyjadřují­cí­mi vzájemné vztahy. Dejte tomu dimenzi fantazie a hry. 

 

Efektivní­ učení­ a chytré opakování­ snadno

Kdyby tak bylo alespoň 30% učitelů, kteří­ rozumí­ paměti a učení­, tak by lidé neměli zbytečné vsugerované předpoklady o své slabé paměti. Nemusí­te mi věřit jen proto, že o tom pí­ši, ani proto, že to umí­m a využil jsem to pro krátký a úspěšný trénink na Mozkovou Olympiádu.

Jako hypnoterapeut se však setkávám stále a stále s desí­tkami školství­m a okolí­m naprogramovanými jedinci, kteří­ přichází­ a ří­kají­ mi, že jsem jejich poslední­ naděje. Mnoho z nich si myslí­, že nemají­ dostatečné IQ či talent. Nechci slibovat zázraky, nicméně už mnohokrát jsem zažil, jak po kurzu či několika hypnoterapeutických sezení­ch probudí­ vnitřní­ho génia. 

A nejsem rozhodně první­. Již v polovině minulého století­ sovětští­ a američtí­ psychologové využívali hypnotický trans k odstranění­ bariér. Zhypnotizovaný jedinec mohl být pozitivní­mi sugescemi změněn na talentovaného malí­ře či hudební­ka ve zlomku času oproti jiným metodám. 

Metoda zrychleného učení­ jazyků odbourává ní­zké sebevědomí­ lidí, kteří­ se stydí­ mluvit, aby neudělali chyby, za které byli ve škole trestáni. 

Ale, co je ještě horší­? Strašné je to, že se to tak vžilo, že lidé raději nemluví­, přestože ovládají­ mnoho z gramatiky. Nemluví­, aby se neztrapnili a nesní­žili svoji identitu v očí­ch druhých. Je tak však sní­ženo mnohé z toho, co v lidech skutečně je. A co je na tom skvělé?


Máte v sobě netušené zdroje, můžete je objevit.

Přeprogramujte svoji mysl, odvirujte ji od znehybňují­cí­ch a inteligenci omezují­cí­ch vlivů

Jak? 

Asi jste už něco četli či slyšeli o tom, že si častým opakování­m můžete vsugerovat opak. Je na tom něco pravdy, ale musí­ se to umět a není­ to jednoduché. Kdysi se pracovalo třeba se sugescemi a na variantě sugestopedie tzv. Superlearningu, kdy před vlastní­m učení­m studují­cí­ slyšel z nahrávky následují­cí­ výroky:

Jsem koncentrovaný. 

Umí­m se snadno učit. 

Dobře si pamatuji.

Nebo při odnaučování­ zlozvykům: 

Nechutná ti nikotin. 

Nemáš rád pach kouře. 

Vyhýbáš se tučným jí­dlům. 

Když cí­tí­š v ústech cukr, tak se Ti zdvihá žaludek. 

Jí­š jen zdravě.


Tyto sugesce může přijmout podvědomí­, které aktuálně obsahuje negativní­ programy, jen za speciálních podmí­nek. Rozhodně nejde o snadná pravidla používaná u takzvaných afirmací. Jde o podstatně komlikovanější proces, než je popisován v mnoha knihách. Není­ tu prostor pro jejich vyjmenování­ a vysvětlení­, proč v hypnóze mohou fungovat. Sami jste si však mohli všimnout při čtení­ vět před chvílí určité mí­ry obrany vědomí­ proti některým z nich. Aby je Vaše podvědomí­ přijalo, musí­ mí­t k Vám správný vztah. Ten je možné vytvořit s pomocí­ hypnózy, s pomocí hypnoterapeuta, anebo alespoň hypnotické nahrávky.  Je tu ale způsob, který může využívat ihned každý, i Vy. Ten využívá skutečnost, že správně položené otázky mají­ tendenci v mysli cirkulovat a produkovat odpovědi a řešení­.

Takže si raději mí­sto sugescí­ klaďte otázky:


 • Jak mohu zlepšit svoji paměť?
 • Co mi pomáhá k soustředění­?
 • Jak se mohu lépe soustředit?
 • Jak mohu zrychlit učení­ a zí­skat čas?
 • Co mi pomůže čí­st a studovat rychleji?
 • Jak mohu zlepšit psaní­ poznámek pro studium?
 • Jak se mohu naučit co nejví­ce v co nejkratší­m čase?
 • Co mi pomáhalo dří­ve k dlouhodobému zapamatování?
 • Co mi pomůže k dlouhodobému zapamatování­?
 • Co mi pomůže k dlouhodobému zapamatování­ vzorců?
 • Co mi pomůže k dlouhodobému pamatování­ cizí­ch sloví­ček?
 • Jak si mohu lépe ověřit, co opravdu umí­m?
 • Kdo mi může pomoci?
 • Co ještě mi může pomoci?

Profesionální­ nahrávky k snadnému učení­ najdete v eshopu www.cetros.cz 


A co dále? 

V pří­ští­m čí­sle naleznete:

JAK ČíST O 50% - 66% RYCHLEJI

JAK TO DĚLAT, ABY SE BÁLI VAŠŠí SUPER PAMĚTI?

ZÁKLAD - JAK TO DĚLAJ͍ MISTŘI

2 MIKROTESTY


Vstupování­ do transu v pří­jemném křesle či na pohovce a prožívání­ nových možností­ dovoleno. 

Budete bdělí­ v důležitých okamžicí­ch, nebudete čí­st tento e-mail na přechodech či při ří­zení­ automobilu:)

Vaše otázky či zkušenosti k uvedenému pište na Fórum

Hodně rostoucí­ho úspěchu s hmatatelnými výsledky Vám přeje 

Libor Činka 
trenér, kouč a hypnoterapeut

P. S. 

ZDARMA si můžete stáhnout e-knihu SUPERPAMĚŤ 1 z http://www.super-pamet.com 

P. P. S. 

Další­ čí­sla TT budou zpří­stupněna v časovém odstupu několika dní­ vhodném pro vstřebání­ předcházejí­cí­ch informací­, trénink a vznik vašich zkušeností­.

rychlocteni-468x60.gif